Katowice

Polish Hotel Directory presents

Katowice hotels (Kattowitz hotels)

Hotele w Katowicach



Hotels in Katowice (Kattowitz), Poland

Katowice hotele - Hotele w Katowicach (woj. śląskie):

Katowice, Poland:

Featured Hotels in Katowice (Kattowitz):


Katowice - other hotels in Katowice - Pozostałe hotele w Katowicach

***** Hotels in Katowice

**** Hotels in Katowice

*** Hotels in Katowice

** Hotels in Katowice

* Hotels in Katowice

Suites/ Residences/ Accommodation in Katowice:



See hotels in other cities in this region of Poland: woj. śląskie
Zobacz hotele w innych miastach w tym rejonie Polski: woj. śląskie

Polish Hotel Directory presents:

Hotel Katowice


©1994-2019 by Biuro Euroinfo, Poland - Editor of Polish Hotel Directory
Last update: 2019.04.18

Katowice hotel